Equipo | Equip | Team | Équipe | Gruppo
Proyectos | Projectes | Projects | Projets | Progetti
[ Content | View menu ]

Processos Oberts | P_O_2 QUEDA LA MARCA | P_O_COMPLOT

Correcció i traducció dels catàlegs
Centres: Hangar i Ajuntament de Terrassa
Disseny gràfic: Base

El projecte Processos Oberts, dirigit per Manuel Olveira, neix l’any 2004 amb la voluntat de crear una plataforma d’«artistes en residència» que estableixin una relació amb la ciutat de Terrassa i els seus habitants per realitzar propostes artístiques in situ. Es tracta de fer visibles els processos d’aquestes relacions i les obres a les quals donen lloc en espais públics de la ciutat. Amb la participació, entre d’altres, de Bik van der Pol, Daniel García Andújar, Dora García, Cova Macías, Paco Cao o María Ruido.

La segona edició del projecte Processos Oberts, l’any 2005, dóna lloc a dos catàlegs: P_O_2 QUEDA LA MARCA i P_O_COMPLOT.
Hi intervenen artistes com Diana Artús, Jeleton, Joan Morey, Alexandra Navratil i Cova Macías, seleccionats per les connotacions processals dels seus treballs i també per la manera com aborden i treballen la idea de «marca». Destaca la relació que sorgeix amb el món del tèxtil, tan present en la història recent i en la fesomia de Terrassa.

Enllaços d’interès:
Hangar
Processos Oberts
O d’Art, núm. 49

Enllaços d’artistes:
Jeleton
Bik van der Pol
Joan Morey

ESCRIT PER MERCÈ BOLLÓ EL 15 DE MARÇ DEL 2005

No hay comentarios

Pon un enlace a esta entrada

Danos tu opinión