Equipo | Equip | Team | Équipe | Gruppo
Proyectos | Projectes | Projects | Projets | Progetti
[ Content | View menu ]

Equip de Barcelona Kontext

Equip de traductors especialitzats en projectes expositius i llibres d’art.

Mercè Bolló
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996). Postgrau en Relacions Internacionals a la Fundació CIDOB (1998).
Traductora i intèrpret professional des del 1997.
Llengües de treball: de l’anglès i el francès al català i castellà.
Especialitzada en traducció d’art, disseny, publicacions infantils i traducció creativa per a publicitat i màrqueting.
Web personal: www.mbtraduccions.com

Judit Cusidó
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995). Traductora professional des del 1995, primer com a gerent i coordinadora de projectes d’una empresa de traducció pròpia a Barcelona durant cinc anys i després, durant dos anys, com a traductora i cap de projectes en una empresa de traducció a París. Des de llavors, traductora, correctora i redactora autònoma.
Llengües de treball: del francès al català i castellà.
Especialitzada en traducció d’art, disseny, publicitat i màrqueting i cooperació internacional.

Antoine Leonetti
Llicenciat en Dret Públic per la Universitat de París II Assas (1993) i doctor en Dret Públic Comparat de la Cultura (1997) per la Sorbona, la Universitat de Sevilla i la London School of Economics. Formació en història de l’art (École du Louvre, París).
Traductor, intèrpret, redactor de revistes d’art com ara Art Passions i gestor cultural. En actiu des del 1998.
Idiomes de treball: del castellà, l’anglès, el català i l’italià al francès.
Especialitzat en traducció d’art, gestió cultural i cooperació internacional.

Carlos Mayor
Diplomat en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991) i llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra (1994).
Traductor, periodista i professor de traducció literària. En actiu des del 1990.
Premi Esther Benítez de Traducció 2017 per La noche de los niños, de Toni Morrison (Lumen).
Llengües de treball: castellà, català, anglès, italià i francès.
Especialitzat en la traducció de crítica i història de l’art, narrativa, còmic i llibre il·lustrat.
www.carlosmayor.com

Josephine Watson
Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Art dels segles XIX i XX per la University of Essex.
Traductora professional des de 1993 per a museus i centres d’art públics i privats, editorials i revistes especialitzades.
Llengües de treball: del català i el castellà a l’anglès i de l’anglès al castellà.
Especialitzada en traduccions d’art.